085 029 9922 info@ikbenmedisch.nl
Ik ben op zoek naar zorgpersoneel

Detacheer medisch personeel op korte termijn

middels ons medisch flexbureau

Medisch personeel, altijd oproepbaar

Rooster-problemen?
Detacheer zorgpersoneel direct

(Tijdelijke) rooster-problemen of een tekort aan zorgpersoneel? Dit kan elke organisatie overkomen en dit gebeurt ook steeds vaker in de zorg. Dit kan komen door o.a. ziekte, (zwangerschaps)verlof en tijdelijke drukte. Belangrijk is in dit soort situaties om deze tekorten zo goed mogelijk op te vangen. Door tekorten levert u in op de kwaliteit van de zorg en worden werknemers in de zorg alleen maar meer belast, wat ook weer meer uitval kan opleveren.

Ik Ben Medisch is uw aangewezen ‘Flexbureau’. Onze medische professionals staan klaar om de gaten in uw rooster op te vullen en zijn actief in heel Nederland. Daarnaast zijn wij inzetbaar op korte termijn, ook voor kortere periodes of ad hoc.

Welk personeel bieden wij aan?

Doktersassistenten

Onze doktersassistenten zijn het eerste aanspreekpunt van patiënten. Zij faciliteren afspraken, ondersteunen de arts en zijn in staat de eenvoudigere vragen van cliënten te beantwoorden om de arts zo te ontlasten.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen van Ik Ben Medisch zijn kundig en volledig opgeleid om basiszorg te verlenen en verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Inzetbaar in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Triagisten

De patiënt dient altijd goed gehoord te worden. Onze triagisten beoordelen de aard en het urgentieniveau van de klachten en indiceren een vervolgtraject. Ze zijn bedreven en onmisbaar in de zorgverlening.

Huisartsen

Onze ervaren huisartsen zijn de schakel in het juist behandelen van patiënten. Gericht luisteren naar klachten en hen correct doorverwijzen is essentieel en zij nemen de klachten altijd serieus.

Verzorgenden

De verzorgenden van Ik Ben Medisch richten zich op het verzorgen van de patiënt en dragen bij aan algehele levensverbetering. Ze zijn flexibel en inzetbaar in verschillende vakgebieden.

Artsen

In ons bestand zijn zowel specialistische artsen als artsen in opleiding (ANIOS) aangemeld om op korte termijn gedetacheerd te kunnen worden. Wij selecteren hen altijd op ervaring en arbeidsethos.

Praktijkondersteuners

Onze praktijkondersteuners zijn essentieel als u de zorg binnen uw instelling wilt verbeteren en kwaliteit wilt waarborgen. Zij ondersteunen bijvoorbeeld bij behandeling van patiënten met chronische klachten.

Apothekersassistenten

Onze Apothekersassistenten zijn ervaren, kunnen snel schakelen en zijn uiterst bekwaam. Door hun kennis, ervaring en kunde, kunnen zij direct in elke apotheek aan de slag, in heel Nederland.

Co-assistenten

Ik Ben Medisch heeft een groot bestand aan geneeskunde studenten die direct inzetbaar zijn als co-assistent, om uw praktijk of instelling te ondersteunen bij drukte. Ik Ben Medisch zorgt voor het inwerken.

Onze waarden

Ik Ben Medisch; werken met trots

Passie voor de zorg

Flexibel & Efficiënt

Betrouwbaar & Integer

Kundig & Daadkrachtig